Hava Durumu

Meclisin son oturumu böyle kapandı

Kitle İmha Silahlarının Finansmanı, Dernekler Kanunu düzenlemelerini içeren teklif kabul edildi.TBMM Genel Kurulu’nda Kitle İmha Silahlarının yayılmasının Finansmanın Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi. 367 milletvekili oy kullandı. 254 kabul, 113 red oyu kullanıldı.

Haber Giriş Tarihi: 28.12.2020 06:31
Haber Güncellenme Tarihi: 28.12.2020 06:31
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.medyaturktv.com/
Meclisin son oturumu böyle kapandı

Teklif ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Kararda yer alan kişi, kuruluş veya bunlara doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara yasak gelecek. Bu kişi, kuruluş veya bunlar adına hareket eden kişi veya kuruluşlara fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
Yasaklama kararları veya yasaklama kararlarının kaldırılması Cumhurbaşkanının Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak.

İzinsiz Yardım Toplama
İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti halinde ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı tarafından içerik ve/veya yer sağlayıcıya, yardım toplama faaliyetine ilişkin içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirimde bulunacak.

İzinsiz yardım toplayanlara beş bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde ise on bin Türk Lirasından iki yüzbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkân sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır.
Yurt dışına yapılacak yardımlar ise, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernekler
Bir derneğin faaliyeti çerçevesinde Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı demeğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında soruşturma başlatılması halinde bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

Derneklerin şubeleri, dernek ve vakıfların üst kuruluşları, merkezleri yurtdışında bulunan demekler, vakıflar ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube veya temsilcilikleri ile Türkiye'de faaliyette veya işbirliğinde bulunma izinleri hakkında da ceza hükümleri ile birlikte uygulanır.

Avukatların yapabilecekleri işler tanımlanıyor.
Avukatların Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fikrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere kapsama alındığı hüküm altına alınıyor ve savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fikrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere taşınmaz alım satım, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve demek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak izere serbest avukatların finansal işlemlerle sınırlandırılıyor.

Para cezaları
Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin kanunda yer alan Kimlik tespiti ve devamlı bilgi verme kapsamındaki yükümlülüklerden herhangi birini ihlâl eden yükümlülere otuz bin Türk Lirası, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklerini ihlâl eden yükümlülere elli bin Türk Lirası İdarî para cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, fınansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu, yetkili müessese, ödeme ve elektronik para kuruluşu ile yönetmelikle belirlenecek diğer fınansal kuruluşlar olması halinde, idari para cezası işlem tutarının yüzde beşinden az olmamak üzere iki kat olarak uygulanır.

Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.

Hamili yazılı pay senetleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler senetler pay sahibine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirecekler. Yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması halinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.

Çek Kanunu’nda yapılan düzenleme ile 31/12/2021 tarihine kadar çeklerin üzerinde yer alan tarihlerden önce ilgili bankaya ibrazı geçersiz sayılacak.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.